Kerajaan Negeri Selangor amat prihatin terhadap kesihatan Rakyat Selangor. Oleh yang demikian, Initiatif pihak Kerajaan Negeri Selangor tahun 2022 melancarkan penambahbaikan Program Skim Insurans Peduli Sihat kepada Program Iltizam Selangor Sihat, keprihatinan ini disalurkan melalui dana Program Iltizam Selangor Sihat dimana mensasarkan seramai 100,000 pemohon dan keluarga berdaftar khusus kepada rakyat Selangor yang terutama kepada yang berpendapatan rendah (B40) bagi diamanfaatkan dari segi rawatan asas dan manfaat perlindungan.

Program Iltizam Selangor Sihat ini merangkumi manfaat rawatan asas di klinik-klinik berdaftar, termasuk vaksinasi terpilih, dan penambahan manfaat perlindungan yang boleh dimohon tuntut oleh ahli aktif/waris.