Penerangan

Skim Iltizam Selangor Sihat Penjawat Awam (ISSPA) membolehkan Penjawat Awam Kerajaan Negeri Selangor Gred 44 dan ke bawah untuk menerima rawatan kesihatan dan perubatan daripada hospital dan klinik swasta. Kos rawatan kesihatan dan perubatan tersebut dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor sehingga RM 10,000 setahun seorang. Manakala untuk rawatan pesakit luar individu memperoleh RM250.00 setahun.

Program ini telah dijalankan pada tahun 2018, dengan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi membiayai Skim ISSPA yang memberi manfaat kepada 10,000 Penjawat Awam Kerajaan Negeri Selangor.

Kriteria

Kriteria yang telah ditetapkan bagi Skim ISSPA adalah seperti berikut :

Kelebihan Skim ISSPA

  • Pengecualian polisi "pre-existing condition"
  • Pengecualian polisi "specified-illnesses"
  • Pengecualian polisi "waiting period"
  • Pengecualian polisi "co-payment"

Manfaat

Ahli Skim ISSPA akan menerima manfaat pembiayaan rawatan kesihatan dan perubatan seperti berikut :